Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Dział Współpracy Międzynarodowej

Budynek "Księżówka"

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków


Pracownicy

mgr Agnieszka Nawrocka - Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 12 293 5103, email: Agnieszka.Nawrocka@uek.krakow.pl


mgr Izabela Nowakowska
tel. +48 12 293 7499, email: Izabela.Nowakowska@uek.krakow.pl

- koordynacja zawierania umów międzynarodowych o współpracy bezpośredniej,
- koordynacja międzynarodowej wymiany pracowników
- przygotowanie dokumentów na posiedzenia komisji rekrutacyjnych,
- prowadzenie kontaktów z partnerami zagranicznymi


mgr Anna Drabina
tel. +48 12 293 5416, email: Anna.Drabina@uek.krakow.pl  
- koordynacja i obsługa bazy ofertowej DWM
- koordynacja wymiany międzynarodowej pracowników
- kontakty z partnerami zagranicznymi


mgr Marta Pytel
tel. + 48 12 293 5798, email: Marta.Pytel@uek.krakow.pl
- obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni


mgr Bartłomiej Suder
tel. +48 12 293 5079, email: Bartlomiej.Suder@uek.krakow.pl
- obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni


mgr Renata Wydmańska
tel. + 48 12 293 5415, email: Renata.Wydmanska@uek.krakow.pl
- koordynacja zawierania umów międzynarodowych o współpracy bezpośredniej,
- koordynacja wymiany międzynarodowej pracowników (staże naukowo-badawcze)
- koordynacja staży dydaktycznych w ramach programu CEEPUS
- organizacja pobytu gości zagranicznych UEK
- nadzór nad archiwizacją dokumentacji


inż. Maciej Pyrzyński
tel. + 48 12 293 7441, email: Maciej.Pyrzynski@uek.krakow.pl
- koordynacja i obsługa bazy ofertowej DWM
- koordynacja strony internetowej DWM