Dział Współpracy Międzynarodowej University of Economics

Poniżej została zamieszczona procedura zawierania umów międzynarodowych. Jednostki UEK zainteresowane współpracą z zagranicznymi instytucjami lub katedrami danych uczelni powinny zapoznać się z treścią poniższego pliku.

 

Procedura zawierania umów międzynarodowych UEK

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie współpracuje z ponad 200 uczelniami na całym świecie. Poniżej zamieszczona jest lista uczelni partnerskich, które prowadzą z UEK-iem wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych.

 

Uczelnie współpracujące z UEK w ramach programu Erasmus+ KA 103 - Rok akad. 2017/18